รายการสินค้า

Warodom Kasiolarn avatar
9 articles in this collection
Written by Warodom Kasiolarn

ปรับสินค้าคงคลัง

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

แก้ไขชื่อ "หน่วยสินค้า"

หากมีการกรอกชื่อของหน่วยสินค้าผิดไป สามารถดำเนินการแก้ไขได้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ระบบ "สต็อกสินค้า" ทำงานอย่างไร?

FlowAccount มีระบบสต็อกสินค้า ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นสินค้าคงเหลือได้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ลบ "หมวดสินค้า"

หากต้องการลบหมวดหมู่สินค้า สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เพิ่ม หมวดสินค้า

หากต้องการเพิ่มหมวดหมวดหมู่สินค้า สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

Stock Card สินค้าดูได้อย่างไร?

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

สินค้าประเภท "นับสต็อก" สามารถลบได้หรือไม่?

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ลบ "หน่วยสินค้า"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เพิ่ม "หน่วยสินค้า"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago