เกี่ยวกับเอกสาร

Warodom Kasiolarn avatar
23 articles in this collection
Written by Warodom Kasiolarn

วิธีการแบ่งจ่าย : Manual

สำหรับการแบ่งจ่ายสินค้าประเภทนับสต็อค หรือต้องการแสดงราคาต่อหน่วยเป็นราคาเต็มจำนวนค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

How to use “Multi-Currencies” function

To use the function, you can follow the instructions below.
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

วิธีการใช้งาน : Multi Currency (สกุลเงินต่างประเทศ)

สำหรับฟังก์ชัน Multi Currency (สกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินและกรอกอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนนี้นะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

วิธีการใช้งาน : ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการ

สำหรับ Vat แยกรายการ จะเป็นการแยก Vat ในแต่ละบรรทัดรายการสินค้าค่ะ สามารถดูวิธีการใช้งานตามนี้ได้เลยนะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

วิธีการใช้งาน : ส่วนลดแยกรายการ

สำหรับส่วนลดแยกรายการ จะแยกส่วนลดตามรายการสินค้าแต่ละบรรทัดค่ะ จะมีวิธีการใช้งานดังนี้นะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่า "หัวเอกสาร"

เบื้องต้นระบบจะตั้งค่าหัวเอกสารมาตรฐานนะคะ แต่หากต้องการเปลี่ยนชื่อหัวเอกสารก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

กรณีระบบให้กรอก "หัก ณ ที่จ่าย" ในเอกสาร

หากหน้าจอแจ้งเตือนให้กรอก "% หัก ณ ที่จ่าย" และไม่สามารถ Save เอกสารได้ สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การเปลี่ยนชื่อ "หัวเอกสาร"

เบื้องต้นระบบจะตั้งค่าหัวเอกสารมาตรฐานไว้นะคะ แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวเอกสารก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ไม่ใส่ "วงเล็บ" ในชื่อสาขา

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

พิมพ์เอกสาร "ขาวดำ"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"เปิดบิลแล้ว" กับ "วางบิลแล้ว" ต่างกันอย่างไร ?

สำหรับความหมายของสถานะเอกสารที่ใบวางบิล (Billing Note) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การทำ "ใบวางบิลรวม"

หากต้องการวางบิลลูกค้ารายเดียวกันในยอดรวมยอดเดียว สามารถออกเอกสารใบวางบิลรวมเพื่อเรียกเก็บลูกค้าได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ใบส่งของชั่วคราว

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การทำ "ใบเสร็จรวม"

หากต้องการแสดงยอดรวมที่ได้รับชำระเงินเป็นยอดเดียว สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การออกเอกสาร "วันที่ย้อนหลัง"

หากต้องการออกเอกสารโดยลงวันที่ย้อนหลังก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ฟังก์ชั่น "แบ่งจ่าย" ใช้งานอย่างไร ?

ที่ใบเสนอราคามีฟังก์ชั่น "แบ่งจ่าย" เพื่อรองรับกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเข้ามาแบบแบ่งจ่ายได้นะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ราคารวม / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบรองรับทั้งกรณีแสดงราคาแบบราคารวมภาษี และราคาไม่รวมภาษี
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การ "เก็บเงิน" ของเอกสาร

เมื่อได้รับชำระจากลูกค้าแล้ว สามารถกดเปลี่ยนสถานะของเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินแยก) ได้ดังนี้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การพิมพ์ "จ่าหน้าซอง"

หากต้องการพิมพ์ที่อยู่บนซองจดหมาย สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"ใบส่งสินค้า" ตั้งค่าอย่างไร?

เบื้องต้นระบบจะตั้งค่าหัวเอกสารมาตรฐานโดยไม่มีใบส่งสินค้าค่ะ แต่หากต้องการให้มีใบส่งสินค้าออกเป็นชุดด้วยก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ขั้นตอนการตั้งค่า "ใบเสร็จรับเงินแยก"

เบื้องต้นระบบจะตั้งค่าหัวเอกสารมาตรฐานเป็นแบบออกเป็นชุดนะคะ แต่หากต้องการแยกใบเสร็จรับเงินออกมาก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เอกสารราชการ "ไม่แสดงวันที่"

กรณีที่พิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว และไม่มีวันที่ปรากฏบนเอกสาร สามารถดำเนินการได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"ลายเซ็น" ไม่แสดงบนเอกสาร

กรณีที่พิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารแล้วลายเซ็นที่ได้ทำการแนบไปที่เมนูการตั้งค่าไม่ขึ้นในเอกสารนั้น จะรบกวนคุณลูกค้าทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago