คำถามที่พบบ่อย

Sek avatar Warodom Kasiolarn avatar
27 articles in this collection
Written by Sek and Warodom Kasiolarn

รายงานกำไรขาดทุน มาจากไหนบ้าง ?

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การนำเข้าข้อมูล (Import)

การนำเข้าข้อมูลจะสามารถทำได้ 2 เมนู ได้แก่ ข้อมูลสินค้า และ รายชื่อผู้ติดต่อค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

นโยบายความปลอดภัย

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ภาพรวม (Dashboard) มาจากไหน ?

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

Package แต่ละ Package แตกต่างกันอย่างไร

ในระบบ FlowAccount จะมี Package ในเลือกแตกต่างกันตามการใช้งานค่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 Package คือ Premium, Pro และ Plus
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การสมัคร Package รายปี

วิธีการสมัครและชำระเงินรายปี Package ต่างๆ Premium, Pro และ Plus
Sek avatar
Written by Sek
Updated over a week ago

การ "ต่ออายุ" Package รายปี

สามารถเลือกต่ออายุ Package เพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 1 ปี หรือ 2 ปีค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การ Upgrade เป็น Package ที่สูงขึ้น

หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบรวมถึงใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ขั้นตอนการเปลี่ยน E-mail และ Password

หากต้องการเปลี่ยนแปลง E-mail และ Password ที่ใช้สำหรับการ log in ก็สามารถทำได้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"ลืมรหัสผ่าน" ทำอย่างไร ?

หากลืมรหัสผ่านหรือต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ สามารถรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่ได้ที่หน้า log in ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การ "เพิ่มผู้ใช้งาน" ในระบบ

สามารถเพิ่มผู้ใช้งาน (user) เพื่อใช้งานร่วมกันใน Account เดียวกันและยังกำหนดตำแหน่งเบื้องต้นได้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"ดาวน์โหลดเอกสาร" ไม่ได้

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เงื่อนไขการใช้บริการ

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"ยอดซ้ำ" ที่ใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้า

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การสมัคร "AIS Package" ผ่านระบบ 1149

สำหรับเบอร์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การสมัคร "AIS Package" ผ่าน *538*01#

สำหรับเบอร์ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

"การลบเอกสาร" ในระบบ FlowAccount

วิธีการลบเอกสาร, ลบใบกำกับภาษี, ลบใบรับสินค้า, ลบใบหักณที่จ่าย
Sek avatar
Written by Sek
Updated over a week ago

แก้ไขข้อมูลบริษัท ต้องทำอย่างไร ?

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ขั้นตอนการเปลี่ยน "ภาษา"

ระบบ FlowAccount จะรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ขั้นตอนการ "ลบเอกสาร"

เมื่อทำการสร้างเอกสารไปแล้ว หากต้องการลบเอกสารออกจากระบบก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตรวจสอบ "ประวัติ" การส่ง E-mail

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

วิธีดูชื่อ "พนักงานขาย"

ดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ออกเอกสารใบนี้และวิธีการตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ขั้นตอนการใช้งาน Barcode

ระบบ FlowAccount จะรองรับการใช้เครื่องยิง Barcode ในการดึงชื่อสินค้าได้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

หากใช้ "กระดาษต่อเนื่อง" จะต้องตั้งค่าอย่างไร?

ระบบรองรับได้ทั้งกระดาษ A4, A5 และกระดาษต่อเนื่องค่ะ สามารถตั้งค่าในระบบได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

บันทึกที่เมนูเงินเดือนแล้วยังต้องบันทึกที่เมนู "ค่าใช้จ่าย" ซ้ำอีกหรือไม่?

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

สร้างใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ยังต้องสร้าง "ค่าใช้จ่าย" อีกหรือไม่

หากทำการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย จะต้องบันทึกในเมนูค่าใช้จ่ายหรือไม่? เพื่อให้ยอดรายจ่ายนี้ปรากฏในหน้าภาพรวม
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เปิดเอกสารซื้อแล้ว ต้องบันทึกในเมนู "ค่าใช้จ่าย" อีกหรือไม่

กรณีเปิดเอกสารซื้อแล้วจะต้องไปลงบันทึกที่เมนูค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ เพราะอยากให้ระบบโชว์ยอดซื้อนี้ในหน้าภาพรวมด้วย
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago