การตั้งค่า

Warodom Kasiolarn avatar
17 articles in this collection
Written by Warodom Kasiolarn

การกำหนดสิทธิ ผู้ใช้งานในระบบ

กำหนดตำแหน่งและสิทธิของ ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

How to Set Up : Multi-Currencies

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่า : Multi Currency (สกุลเงินต่างประเทศ)💱

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่า : ส่วนลด & ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการ

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

วิธีการ Clear Cookies

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ฟังก์ชั่น Multiple User

สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เพิ่ม "ลายเซ็น" ในระบบ

สามารถแนบไฟล์ลายเซ็นในระบบเพื่อให้ลายเซ็นดังกล่าวปรากฏบนเอกสารได้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การเชื่อมต่อระบบกับ "Foodstory"

Food Solution ช่วยจัดการร้านอาหาร ด้วยการเชื่อมต่อระบบการสั่งอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลเมนูอาหาร บริหารสต็อกรวมถึงระบบบัญชีออนไลน์และระบบชำระเงิน
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

Update Version : Firefox

หากต้องการ Update Version Firefox สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

Update Version : Chrome

หากต้องการ Update Version Chrome สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ตั้งค่า "E-mail มาตรฐาน"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

แบบฟอร์มที่ 8

หากต้องการเปลี่ยนฟอนท์ให้เป็นทางการมากขึ้น รวมถึงให้สีของตัวอักษรเข้มขึ้น สามารถดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์เอกสารได้ดังนี้ค่ะ
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่า "ตรายางบริษัท"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

เพิ่ม "Logo บริษัท"

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่าเลขรันเอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน”

Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

การตั้งค่า "วิธีรันเลขเอกสาร"

ระบบสามารถตั้งค่า "รูปแบบการรันเลขเอกสาร" รวมถึง "ตั้งค่าเลขเริ่มต้นรันเอกสาร" ได้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago

ตั้งค่าให้ "เบอร์ติดต่อบริษัท" แสดงบนเอกสาร

หากต้องการให้เบอร์ติดต่อของบริษัทแสดงบนหน้าเอกสาร สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
Warodom Kasiolarn avatar
Written by Warodom Kasiolarn
Updated over a week ago