ขั้นตอนการตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบ "การเชื่อมต่อ E-tax Invoice"

โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > มีการเชื่อมต่อไว้ในระบบแล้วหรือไม่

 • อีเมลล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อต้องเป็น @gmail.com หรือ อีเมลที่ใช้บริการของทาง Google Gmail อยู่


2. ตรวจสอบ "ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice"

โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > แก้ไขข้อมูลบริษัท > ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice 

 • ในช่องเลขที่ที่อยู่ กรอกเฉพาะ " ตัวเลข" เท่านั้น (ห้าม มีตัวอักษร)
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกรอกรหัสไปรษณีย์3. ตรวจสอบ "สมุดรายชื่อลูกค้า"
 
โดยไปที่เมนูสมุดรายชื่อ > เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการส่ง E-tax Invoice ตรวจสอบดังนี้

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ (ห้าม มีค่าว่าง)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ห้าม มีค่าว่าง)4. ตรวจสอบ "ข้อมูลในเอกสาร"

ไปที่เอกสารใบกำกับภาษี (INV) ที่ต้องการส่งให้ลูกค้า ตรวจสอบดังนี้

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ ใส่เป็นตัวเลข (ห้าม เป็นค่าว่าง)
 • ช่องสาขา/สำนักงานใหญ่ ใส่เป็นตัวเลขสาขา เช่น
      - สำนักงานใหญ่ ใส่เป็น "00000"
      - สาขา ใส่เป็น "00001"
   (ห้าม กรอกตัวอักษร "สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาบางรัก" และห้ามเป็นค่าว่าง)


หากตรวจสอบตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนนี้แล้วยังไม่สามารถส่งเอกสาร E-tax Invoice ได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ Support ได้ที่

ทางช่องทาง Live Chat หรือ โทร. 02-026-8989 ครับ

Did this answer your question?