การปรับสินค้าคงคลัง ใช้ในกรณีดังนี้

1. ปรับสต๊อกสินค้าให้ตรงตามความจริง กับ สต๊อกที่นับมือ

2.ปรับสต๊อกสินค้าเพื่อเป็นของแถมให้ลูกค้า หรือ โปรโมชั่นของแถม

----------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการปรับสินค้าคงคลังดังนี้

1. เข้าที่เมนูสินค้า > เลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับ  (สินค้าที่ทำการปรับต้องเป็นสินค้าประเภทนับสต๊อก) > เลือก ปรับสินค้าคงคลัง จากทางด้านล่างรายการความเคลื่อนไหวสินค้า

2. เลือกปรับเพิ่ม หรือ ปรับลด สินค้าคงคลัง > พร้อมใส่รายละเอียดการปรับ และเหตุผลการปรับสินค้าคงคลัง > กดปุ่มบันทึก

3. รายการสินค้าที่ทำการปรับจะแสดงในรายการความเคลื่อนไหวสินค้า

----------------------------------------------------------------------------------------------
ลบรายการปรับสินค้าคงคลัง ที่ทำการ ปรับเพิ่ม หรือ ปรับลด ได้ดังนี้

1. คลิ๊กที่รายการที่ปรับสินค้าคงคลัง โดยรายการนั้นต้องเป็นรายการล่าสุด

2. กดปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการที่ปรับเพิ่ม ปรับลด ได้เลยครับ

Did this answer your question?