1. เข้าที่ เมนูการตั้งค่า 

2. เลือกเมนู เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ (อยู่ด้านล่างสุดของแถบเมนู)

3. เลือก ผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล


4. เลือกตำแหน่งในระบบ และ กดบันทึก

แผนผังตำแหน่งและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบDid this answer your question?