ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

หลังจากที่ได้มีการเปิดใช้งาน Gmail กับทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วใน ขั้นตอนการสมัคร E-Tax Invoice By Email สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ 😊

 ⚠️ ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในแพคเกจ "พรีเมียมพลัส" ค่ะ  ⚠️


 1. ทำการผูก Account ของ FlowAccount กับ Gmail ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้กับทางกรมสรรพากร

  โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > เชื่อมต่อ > เลือก "Sign in with Google"


2. หลังจากทำการผูก Account เรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยน Template เอกสารที่รองรับระบบ E-Tax Invoice By Email ได้

โดยไปที่เมนูการตั้งค่า "เลือกรูปแบบดีไซน์เอกสาร" > แบบฟอร์มที่ 9 📜

วิธีการใช้งาน

เมื่อต้องการส่ง / แก้ไข / ยกเลิก เอกสารที่ต้องการส่งในระบบ E-Tax Invoice By Email สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ 😊

 1. ไปที่เอกสารใบกำกับภาษี 
 2. กดลูกศรชี้ลงหลังปุ่ม "แก้ไข" > เลือก "อีเมล e-invoice"
 3. ในกรณีของเอกสาร ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ หากมีการทำเอกสารจะต้องทำการส่ง E-Tax Invoice By Email ด้วยเช่นกันค่ะ

4. เลือกว่าเป็นการส่งเอกสารแบบใดค่ะ 📑

 • 1. ส่งเอกสาร e-Tax Invoice ใหม่ คือ การส่งเอกสารให้ลูกค้าตามปกติ
 • 2. แก้ไขเอกสาร e-Tax Invoice คือ ยกเลิกเอกสาร จากนั้นสร้างซ้ำเอกสารเดิม เลือกเป็นหัวข้อนี้แล้วส่งใหม่ค่ะ (หากไม่เลือกเป็นหัวข้อนี้จะเป็นการ ส่งเอกสารใหม่ ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงค่ะ)
 • 3. ยกเลิกเอกสาร e-Tax Invoice คือ เปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก ระบบจะ Default เป็นหัวข้อนี้ จากนั้นกดส่งค่ะ 📩 ผู้ได้รับอีเมล์ตอบกลับหลังจากส่งเอกสาร

 • อีเมล์ลูกค้า
 • อีเมล์ที่ลงทะเบียนใช้งานกับทางกรมสรรพากร (Gmail)

เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Email (e-tax invoice by email) ฉะนั้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจาก สพธอ.(ETDA) แล้วนั้นถือเป็นเอกสารตัวจริง ลูกค้าสามารถใช้แทนเอกสารต้นฉบับตัวจริงในรูปแบบกระดาษได้เลยนะคะ หากติดขัดในการใช้งานส่วนใดสามารถสอบถามทีมงานเพิ่มเติม
ทาง Live Chat 💬 หรือเบอร์ 02-026-8989📞ได้เลยนะคะ


Did this answer your question?