1. ไปที่เมนูสินค้า >> เลือกรายการสินค้านั้น
  2. ลบชื่อหน่วยในช่อง >> บันทึกข้อมูล 💾
  3. กรณีตั้งชื่อหน่วยเอง สามารถกดรูปดินสอ >> ลบชื่อหน่วยที่รูปถังขยะ 🗑️ ได้ค่ะ

Did this answer your question?