1. ไปที่เมนูสินค้า >> เลือกรายการสินค้านั้น
  2. กรอกชื่อหน่วยในช่อง >> บันทึกข้อมูล 💾

3. เมื่อกลับไปที่เอกสารที่เคยสร้างไว้ >> เลือกรายการสินค้าซ้ำอีกครั้ง
สินค้าจะแสดงหน่วยบนหน้าเอกสารค่ะ

Did this answer your question?