การนำเข้าข้อมูลสินค้า/สมุดรายชื่อ (Products/Contacts)

  1. ไปที่เมนูสินค้า/สมุดรายชื่อ >> เพิ่มเติม >> นำเข้าข้อมูล2. ดาวน์โหลด Template สินค้า จากหมายเลข 1️⃣ และแนบไฟล์ที่ปุ่มหมายเลข 2️⃣ 3. กด "บันทึกข้อมูล" ✔️ ที่อยู่มุมด้านล่างขวามือค่ะ


⚠️ หากการนำเข้าข้อมูลไม่สมบูรณ์สามารถ Reset ข้อมูลนั้นได้ภายใน 24 ชม.ค่ะ ⚠️

Did this answer your question?