การ "เชิญผู้ใช้งาน" เข้าสู่ระบบ

สำหรับ Function Multiple User นี้จะทำให้ User สามารถใช้เพียง 1 Email ในการใช้งาน โดยสามารถสลับบริษัทใน Account ได้ค่ะ

  1. ไปที่เมนูการตั้งค่า 🔧  >> เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ 
  2. กดที่ปุ่ม "เชิญผู้ใช้งาน"  เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

3. เมื่อเชิญผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Email ยืนยันข้อมูลไปยัง Email ที่เพิ่มเข้ามา
4. กด "เข้าร่วม (Accept)" ✔️ เพื่อยืนยันค่ะ

การเปลี่ยน Company 

  1.  สามารถไปที่ปุ่มฟันเฟือง ⚙️ เพื่อเปลี่ยนไปใช้งาน Company อื่นๆได้ค่ะ

Did this answer your question?