1.  กดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ด ⌨️
  2.  เลือกคำว่า "Application" ที่แถบด้านบน

3. จากนั้น Double Click ที่คำว่า "Cookies" 🍪

4. Click ขวาที่ Link URL ของ "FlowAccount" ค่ะ
5. กด Clear ค่ะ 😊

 6. จากนั้น Refresh หน้าจอด้วยการกดปุ่ม F5 สักครั้งหนึ่ง และ Log In เข้าใช้งานใหม่อีกครั้งค่ะ 


Did this answer your question?