หากต้องการใช้งานฟังก์ชั่นสต็อกออนไลน์ เบื้องต้นสามารถ +เพิ่มสินค้าในระบบ โดยกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็น 📦 ประเภทนับสต็อก 

❌❌ หากได้ทำการเลือกประเภทสินค้าแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้ ❌❌

ในขั้นตอนนี้หากมีสินค้าตั้งต้นอยู่แล้ว สามารถตั้งค่ายอดเริ่มต้นได้ค่ะ

🎈 การเพิ่มสินค้าเข้าสต็อก >> เราสามารถสร้างใบรับสินค้าและเลือกสินค้าตัวๆ นั้นให้ปรากฏบนเอกสาร ระบบก็จะทำการเพิ่มสินค้าเข้าสต็อกโดยอัตโนมัติ

🎈 การตัดสต็อกสินค้า >> เราสามารถสร้างใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน และเลือกสินค้าตัวๆ นั้นให้ปรากฏบนเอกสาร ระบบก็จะทำการตัดสต็อกสินค้าโดยอัตโนมัติ

สำหรับการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือสามารถตรวจสอบได้ที่

  • เมนูสินค้า โดยคลิ๊กที่เมนูสินค้า >> คลิ๊กที่สินค้านั้นๆ

  • รายงานสินค้าคงเหลือ โดยไปที่เมนูรายงาน >> 12 สินค้าคงเหลือ
Did this answer your question?