1. ไปที่เมนูสินค้า 📦
  2. คลิ๊กเข้าไปที่สินค้านั้นๆ (ที่ต้องการแก้ไขชื่อหน่วยสินค้า)
  3. ในช่อง "หน่วย" กด Drop down list ลงมาจะเจอเป็นรูปดินสอดังภาพ 

   4. หากต้องการแก้ไขชื่อ สามารถกดที่ปุ่มรูปดินสอได้เลยค่ะ

   5. กรอกข้อความที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง และกดเครื่องหมายถูก

  6. ระบบจะขึ้นข้อความว่า "บันทึกสำเร็จ" กด X

  7. กด "บันทึกข้อมูล"

🎉 ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อของหน่วยสินค้าให้เลยนะคะ กรณีที่มีสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ชื่อหน่วยสินค้าเดียวกันนี้ ระบบจะทำการเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ 🎉

Did this answer your question?