เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

🔸 ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล 🔸

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง FLOWACCOUNT จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน
• ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"


หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกที่นี่ค่ะ  💬

Did this answer your question?