หากไม่สามารถ "ดาวน์โหลดเอกสาร" ได้ สามารถทำตามวิธีดังนี้ได้ค่ะ

             ◾️ 1. กดพิมพ์เอกสาร 🖨  >> Save as PDF 📃
หรือ
             ◾️ 2. แชร์ลิงค์เอกสาร 🔗

📣 แต่หากยังติดขัดในการทำรายการ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ 02-026-8989 ค่ะ 😊 

Did this answer your question?