ในการสร้างใบสั่งซื้อ(PO)ที่จะต้องสร้างใบรับสินค้า(RI)ด้วยนั้น
หากเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" ทั้งสองเอกสาร

⚠️ ยอดรายจ่ายจะคิดซ้ำค่ะ ⚠️

🍄 แนะนำให้เป็นการทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ 🍄

 1. ใบสั่งซื้อ (PO) สถานะ "รออนุมัติ" >> เลือก "สร้างใบรับสินค้า" ค่ะ

2. เปลี่ยนสถานะใบรับสินค้าเป็น "ชำระเงินแล้ว"
(ใบสั่งซื้อจะอยู่ในสถานะ "ดำเนินการแล้ว" ค่ะ)


ซึ่งรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะไปปรากฎบนกราฟค่าใช้จ่ายที่หน้าภาพรวม (Dashboard) ค่ะ 📊

Did this answer your question?