กรณีค่าใช้จ่ายที่มีหัก ณ ที่จ่าย ควรจะกรอกยอดใดที่เมนู "ค่าใช้จ่าย" ❓

สามารถกรอกด้วยยอด ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ได้เลยค่ะ เช่น

ค่าบริการยอด 1,000 บาท
หัก ณ ที่จ่าย 3% = 30 บาท
ยอดชำระสุทธิ = 970 บาท

ก็สามารถกรอกที่เมนูค่าใช้จ่ายด้วยยอด 1,000 บาทได้เลยค่ะ

สาเหตุที่กรอกยอด 1,000 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะนับจากยอดที่ตกลงกันไว้กับผู้ให้บริการ จะไม่ได้บันทึกด้วยยอดที่ชำระเงินสุทธิออกไปนะคะ 😀

Did this answer your question?