1. รบกวนคุณลูกค้าลองเปิด tab ใหม่ 📄
  2. Copy Link URL ของ tab เก่าไปวาง 
  3. จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + F5 สักครั้งหนึ่งค่ะ
  4. ทำรายการซ้ำ (อาจเป็นการ Copy รายละเอียดในเอกสารจาก tab เก่ามายัง tab ใหม่ค่ะ) 
  5. บันทึกเอกสารค่ะ 😊
Did this answer your question?