👉  1. เลือกเมนู "การตั้งค่า"
       2. คลิ๊ก "อื่นๆ"
       3. ในหัวข้อ "ตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร" เลือกเป็น "พิมพ์ขาวดำ"
       4. กด "บันทึกข้อมูล"

😀😀 อาจทำการตรวจสอบโดยการพิมพ์เอกสารอีกครั้งหนึ่ง หากยังติดขัดอยู่อย่างไรสามารถแจ้งทีมงานผ่านช่องทาง Live Chat 💬 พร้อมแนบภาพตัวอย่างให้ทีมงานได้เลยนะคะ 😀😀

Did this answer your question?