1. ไปที่เมนูสินค้า 
  2. กด "แก้ไข 🔧 " หลังรายการสินค้าที่ต้องการลบหมวดหมู่

3. กดที่ Drop Down List 

4. กด "ดินสอ ✏️" หลังหมวดหมู่ที่ต้องการลบ

5. กด "ถังขยะ 🗑" เพื่อลบชื่อหมวดหมู่นั้น

Did this answer your question?