1. กดที่ "ขีด3ขีดแนวนอน" >> Help 📍

2. จากนั้นกดที่ "About Firefox" 🔧

3. เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างว่ากำลัง Update Version ค่ะ 😀

Did this answer your question?