1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. เลือก "เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร"
  3. สามารถกด Drop down list เพื่อเลือกหัวเอกสารที่ต้องการ

  4. กด "บันทึกข้อมูล"

Did this answer your question?