1. ไปที่เมนู "เงินเดือน"
  2. เลือก 👦 "รายชื่อพนักงาน" 👧

3. เลือกพนักงานที่ต้องการเลิกจ้าง 

4. กดที่ "สถานะ" ของพนักงาน

5. เลือกวันที่เลิกจ้าง >> กด "ยืนยัน" ค่ะ 

6.สถานะจะเปลี่ยนเป็น "จุดสีแดง" 🔴

Did this answer your question?