📌 หากพบปัญหานี้รบกวน Uninstall แล้ว Download App ใหม่จาก App Store นะคะ 📌

Did this answer your question?