1. ไปที่หน้าเมนู "ค่าใช้จ่าย" 💰
  2. เลือก "แสดงรูปภาพ" 

3. กดที่รูป "ถังขยะ 🗑" 

4. กดที่รูป "ถังขยะ 🗑" หลังชื่อหมวดหมู่🎈 แนะนำว่าค่าใช้จ่ายที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องการลบ ควรแสดงเป็น "0" ค่ะ 🎈

Did this answer your question?