1. หากที่หน้าจอแจ้ง Error Message 💢 ลักษณะนี้ 

2. รบกวนเป็นการกดที่ "ฟันเฟือง" ⚙️ >> แล้ว Log Out และ Log In เข้าใหม่อีกครั้งค่ะ

Did this answer your question?