1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "พรีวิว"

3. เลือก "Save to Files" 

4. File จะถูกบันทึกเป็น PDF ซึ่งจะเก็บอยู่ที่ "Files" ตามภาพเลยค่ะ

Did this answer your question?