สำหรับวิธีการเชื่อมต่อสามารถดำเนินการได้โดย

  1. log in เข้า Foodstory ผ่าน website : https://owner.foodstory.co/
  2. คลิ๊ก "เชื่อมต่อโปรแกรม"

  3. กดปุ่ม "เชื่อมต่อ" 🤝

  4. เลือกสาขาที่ต้องการเชื่อมต่อ 📌 ซึ่งใน 1 Account ของ FlowAccount สามารถเชื่อมต่อ ได้ 1 สาขา หลังจากนั้นกด "เชื่อมต่อ"

  5. กรอก E-mail และ รหัสผ่านของ FlowAccount หลังจากนั้นกดปุ่ม "ล็อคอิน" 

Did this answer your question?