1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก
  2. เลือก "สร้างเอกสารซ้ำ"  💬

🚩 ระบบจะทำการสร้างเอกสารใหม่ด้วยเลขรันเอกสารที่รันต่อเนื่องกันไปให้อัตโนมัติเลยค่ะ 🚩

Did this answer your question?