1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก
  2. เลือก "สถานะ" 🔔

  3. ระบบจะปรากฏตัวเลือกสถานะสำหรับเลือกขึ้นมานะคะ 😀

Did this answer your question?