🔴 จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่อง Printer ที่รองรับการพิมพ์ผ่าน Wifi ก่อนนะคะ 🔴

  1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการ
  2. เลือก "พรีวิวเอกสาร" 

  3. กดที่ปุ่มจุด 3 จุด (ด้านบนขวามือ) เลือก "Print"

Did this answer your question?