1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการ
  2. เลือก "พรีวิวเอกสาร"

😀 ในขั้นตอนนี้สามารถดาวน์โหลดเป็น .pdf ไฟล์เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือกดพิมพ์เอกสาร (เครื่องพิมพ์จะต้องรองรับการพิมพ์ผ่าน wifi)ได้เลยนะคะ 😀

Did this answer your question?