1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการ
  2. เลือก "อีเมล์" 

😀 ภายใน E-mail จะประกอบด้วย link url เอกสารรวมถึงเอกสารที่เป็น .pdf ไฟล์ค่ะ 😀

Did this answer your question?