1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "อื่นๆ"  💬

3. เลือก "สร้างซ้ำ" เพื่อสร้างเอกสารนี้ซ้ำอีกครั้งค่ะ 📝

Did this answer your question?