📌 เอกสารจะต้องอยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ หรือ รออนุมัติ" ก่อนค่ะ 📌

🔔 สำหรับใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จะต้องไล่ลบจาก"ใบบนสุดลงล่าง" ค่ะ 🔔

  1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "อื่นๆ" 💬

3. เลือก "ลบ" 

Did this answer your question?