1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "อื่นๆ" 💬

3. จากนั้นกด "บันทึกเอกสารเป็นภาพ" (จะเป็นสกุลไฟล์ .jpg)

4. ภาพจะถูกบันทึกอยู่ใน "Photos" ค่ะ

Did this answer your question?