🔴 จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่อง Printer ที่รองรับการพิมพ์ผ่าน Wifi ก่อนนะคะ 🔴

  1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "พรีวิว" 

3. กดที่ลูกศรด้านบนขวา

4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้ เลือก "print" ค่ะ 

Did this answer your question?