1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "พรีวิว"⚠️ หากคุณลูกค้าต้องการแชร์ไปยัง App ต่างๆ สามารถกดที่ลูกศร (ด้านมุมบนขวา) ⚠️


จากนั้นเลือก App ที่ต้องการแชร์ได้เลยนะคะ

Did this answer your question?