👉 1. เลือกเมนู "การตั้งค่า"
      2. เลือกรูปแบบดีไซน์เอกสาร
      3. เลือก รูปแบบที่ 8
      4. บันทึกข้อมูล

Did this answer your question?