ปกติแล้วการกรอกชื่อสาขารวมถึงเลขที่สาขาในเมนู "สมุดรายชื่อ" ระบบจะปรากฏข้อความเป็นลักษณะ "(XXX)"

📌 แต่หากไม่ต้องการให้มี "(  )" ปรากฏ จะขออนุญาติแนะนำให้ทำการกรอกชื่อและเลขที่สาขาต่อท้ายชื่อท้ายบริษัท แทนก็ได้เช่นกันค่ะ ส่วนช่อง "รหัสสาขา" และ "สำนักงาน/สาขาเลขที่" ก็สามารถปล่อยว่างไว้ได้เลยค่ะ

เมื่อทำการ "พิมพ์" เอกสาร ลักษณะที่ได้จะเป็นดังภาพ

Did this answer your question?