หากไม่ได้มีการใช้งาน "ใบเสร็จรับเงินแยก" ที่เมนูย่อย "แก้ไขวิธีรันเลขเอกสาร" จะไม่สามารถตั้งค่าเลขเริ่มต้นของเอกสารใบเสร็จรับเงินได้

หากต้องการตั้งค่าเลขเริ่มต้นของ "ใบเสร็จรับเงิน" จะต้องตั้งค่าใช้งานใบเสร็จรับเงินแยก ที่เมนูย่อย "เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร" ก่อนนะคะ โดย

  1. คลิ๊กที่เมนู "การตั้งค่า"
  2. เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร
  3. ที่บรรทัด "ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ" กด Drop down list เลือกเป็นเอกสารที่ไม่มีคำว่า "ใบเสร็จรับเงิน" ต่อท้าย
  4. บันทึกข้อมูล

เมื่อตั้งค่าใช้งานใบเสร็จรับเงินแยกแล้วและกลับมาที่เมนู "แก้ไขวิธีรันเลขเอกสาร" ที่บรรทัด "ใบเสร็จรับเงิน" ก็จะปรากฏให้สามารถตั้งค่าเลขเริ่มต้นได้ 😀

หรือหากต้องการสอบถามทีมงานเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทาง Live Chat 💬 ได้เลยนะคะ

Did this answer your question?