การทำเอกสารใบเสร็จรวม เอกสาร Invoice ที่จะนำไปทำ ใบเสร็จรวม ต้องไม่เคยถูกสร้างเป็น
ใบเสร็จรับเงิน มาก่อนนะคะ

📢 ก่อนอื่นจะต้องเป็นการทำ "ใบเสร็จรับเงินแยก" ก่อนนะคะ 📢

  1. ที่เมนูขาย >> ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) 
  2. กดเลือก tick box ที่หน้าเอกสารชื่อลูกค้ารายเดียวกัน

3. กด "เพิ่มเติม" >> สร้างใบเสร็จรวม


  🚩 ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จะต้องไม่อยู่ในสถานะ "เปิดใบเสร็จแล้ว" ค่ะ 🚩

                      สามารถดูขั้นตอนการทำใบเสร็จรวมได้จากวิดีโอนี้ได้เช่นกันค่ะ

Did this answer your question?