ระบบจะมีหัวเอกสาร "ใบส่งของ" ใน Flow ใบเสนอราคา ซึ่งสามารถทำการตั้งค่าได้ที่

  1. การตั้งค่า
  2. เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร
  3. ที่บรรทัด ใบเสนอราคา (บรรทัดที่ 2) กด Drop down list เลือก "ใบส่งของ"

📌 ระบบจะไม่ได้มีการตัดสต็อกใน Flow เอกสารใบส่งของนะคะ การตัดสต็อกจะตัดเมื่อสร้าง

ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน (INV) หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (INV) นะคะ📌

Did this answer your question?