การตั้งค่า/แก้ไขวิธีรันเลขเอกสารสามารถไปที่

  1. เมนูการตั้งค่า ⚙
  2. แก้ไขวิธีรันเลขเอกสาร 🔢

📍 การตั้งค่า "รูปแบบการรันเอกสาร" ระบบจะมีรูปแบบมาตรฐานให้เลือกอยู่ 3 รูปแบบดังนี้ค่ะ 

  • สามารถกดปุ่ม "แก้ไขวิธีรันเลขเอกสาร" 
  • กด "รีเซ็ท"
  • เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  • กด "บันทึก"

** การเลือกรูปแบบการรันเลขเอกสารใหม่ ไม่มีผลกับเอกสารเดิมที่ทำการสร้างไว้แล้วนะคะ **

📍 การตั้งค่า "ตั้งค่าเลขเริ่มต้นรันเอกสาร" กรณีที่ต้องการสร้างเอกสารใหม่ และต้องการให้เลขรันเริ่มต้นรันที่เลขอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลข 0001 ก็สามารถทำได้โดย

  • กดปุ่ม "ตั้งค่าเลขเริ่มต้น"
  • กรอกเลขรันเริ่มต้นของเอกสาร
  • กด "บันทึก"

** การตั้งค่าเลขเริ่มต้นรันเอกสารใหม่ ไม่มีผลกับเอกสารเดิมที่ทำการสร้างไว้แล้วนะคะ **

Did this answer your question?