ที่ช่อง "วันที่" 📆 สามารถเลือกเป็นวันที่ย้อนหลังจากวันปัจจุบันได้

📣 กรณีต้องการให้เลขรันเอกสารรันตามเดือนในอดีตก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยน "วันที่" ในขั้นตอนการ สร้างเอกสารใหม่ ระบบจะรันเลขต่อท้ายเดือนในอดีตให้อัตโนมัติค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการรันเลขเอกสารจะต้องเป็นแบบ INVปีเดือนเลขรัน นะคะ

(จากตัวอย่างระบบเปลี่ยนเลขรันจาก QT2017110001 >> QT2017100005 เมื่อเปลี่ยนแปลงวัน ที่เป็นวันที่ในเดือนตุลาคม)

Did this answer your question?