การทำเอกสารใบวางบิลรวม เอกสาร Invoice ที่จะนำไปทำ ใบวางบิลรวม ต้องไม่เคยถูกสร้างเป็นใบเสร็จรับเงิน มาก่อนนะคะ

📢 ก่อนอื่นจะต้องเป็นการทำ "ใบเสร็จรับเงินแยก" ก่อนนะคะ 📢

  1. ที่เมนูขาย >> ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) 
  2. กดเลือก tick box ที่หน้าเอกสารชื่อลูกค้ารายเดียวกัน

3.  กด "เพิ่มเติม" >> สร้างใบวางบิลรวม


  🚩 ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จะต้องไม่อยู่ในสถานะ "เปิดใบเสร็จแล้ว" ค่ะ 🚩


สามารถดูขั้นตอนการทำใบวางบิลรวมได้จากวิดีโอนี้ได้เช่นกันค่ะ

Did this answer your question?