1. สร้างใบเสนอราคาด้วยยอดปกติ (100%)
  2. เปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา เพื่อ "สร้างใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (แบ่งจ่าย)" หรือ "สร้างใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (แบ่งจ่าย)"

  3. เลือกวิธีแบ่งจ่าย ซึ่งจะมีอยู่ 3 รูปแบบ

  • ตามราคา
  • ตามจำนวน (จำนวนชิ้นสินค้า)
  • ตามเปอร์เซ็นต์ (%)

  4. กรอกยอดที่ต้องการแบ่งจ่ายในงวดแรก

                                             (ตัวอย่างแบ่งจ่ายตามเปอร์เซ็นต์)

 5. หากต้องการแบ่งจ่ายงวดถัดๆไป ก็สามารถกดที่ปุ่มสถานะของใบเสนอราคาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการแบ่งจ่ายได้เลยค่ะ ระบบจะแจ้งยอดที่ยังคงค้างที่ยังไม่ได้ทำการแบ่งจ่ายให้ทราบในขั้นตอนนี้นะคะ

 6. เมื่อแบ่งจ่ายครบถ้วนทั้ง 100% แล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น  "ดำเนินการแล้ว" อัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบประวัติการแบ่งจ่าย ก็สามารถคลิ๊กที่ icon "i" สีชมพู ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อแจกแจงรายละเอียดการแบ่งจ่าย

Did this answer your question?