1. กดที่หน้ารวมของเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ฯลฯ

2. กด tick box เลือกที่หน้าเอกสารที่เป็น "ชื่อลูกค้า" ที่ต้องการจ่าหน้าซอง

3. กด "เพิ่มเติม" >> จ่าหน้าซอง 

4. เมื่อกดแล้วที่อยู่ของลูกค้าจะอยู่ที่กลางซองค่ะ 💌

Did this answer your question?